EU-rapport slår fast at HPV-vaksinen beskytter mot livmorhalskreft.

Vaksinene som er tilgjengelige i Europa er sikre og beskytter mot de to farligste typene av HPV-viruset (humant papillomavirus). Disse to alene står for 73 prosent av alle tilfeller med livmorhalskreft i Europa, slår rapporten fast.

Den konkluderer med at det er vitenskapelig hold for å si at HPV-vaksinen beskytter mot livmorhalskreft.

Rapporten er utarbeidet av det europeiske instituttet for smittsomme sykdommer, ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), på oppdrag for EU-kommisjonen.

ECDC påpeker at vaksinen er ny og at det derfor finnes lite kunnskap om eventuelle senvirkninger. Instituttet anbefaler derfor en ny vurdering av dette i løpet av de neste seks-tolv månedene.

I Norge er det fremdeles usikkert om HPV-vaksinen skal bli inkludert i vaksinasjonsprogrammet.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal gi Helse- og omsorgsdepartementet sin endelige anbefaling om HPV-vaksinen i mars.

Kilde: European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC

Rapporten finner du på ECDC sine hjemmesider i PDF-format:
http://ecdc.europa.eu/ (ekstern lenke).