Barn med medfødte misdannelser har 70 prosent høyere risiko for kreft.

Barn som er født med misdannelser har 70 prosent større sjanse for å få kreft enn unger uten misdannelser.

Barn med flere misdannelser, misdannelser i nervesystemet og Downs syndrom er mest utsatt.

Det kan tyde på at kreft og medfødte misdannelser har en felles årsak.

Det viser en undersøkelse ved Folkehelseinstituttet, publisert i fagtidsskriftet Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.

Medfødte misdannelser kan føre til endringer i samspillet mellom kroppens celler og organer eller til en annen livsstil, som igjen påvirker kreftrisikoen, tror forskerne.

Den økte kreftfaren hos barn født med misdannelser vedvarer til ung voksen alder. Enkelte er spesielt utsatt:

- Barn med misdannelser i nervesystemet har større sjanse for kreft i disse organene (for eksempel hjerne og ryggmarg)
- Barn med Downs syndrom har økt risiko for leukemi
- Barn med misdannelser i flere organsystemer er mer utsatt for kreft

Studien er basert på kreft- og fødselsregistre i Norge og Sverige. Totalt ble 5,2 millioner barn og deres familier inkludert. Barnas foreldre og søsken hadde ingen økt kreftrisiko.

Kilde: Folkehelseinstituttet 2008