Nasjonalt råd anbefaler innføring av vaksine mot livmorhalskreft.

Onsdag ettermiddag besluttet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering å anbefale norske helsemyndigheter å tilby alle jenter i 7.klasse HPV-vaksine, melder Dagens Medisin.

I tillegg anbefaler Rådet at også jenter i aldersgruppen 13-15 år får tilbud om vaksinen ved innføring – såkalt ”innhentingsvaksinasjon”.

Forebyggende tiltak

Rådet går dermed inn for vaksinering av landets tolv år gamle jenter. Kun tre medlemmer stemte i mot å tilby vaksinen.

Mindretallet ønsker mer dokumentasjon om varigheten av vaksinens effekt og savner avklaringer av mulige bivirkninger.

Flertallet ser imidlertid på innføring av vaksinen som et forebyggende tiltak mot livmorhalskreft som trolig vil ha god effekt på folkehelsen.

Forslaget innebærer en årlig utgift på rundt 104 millioner kroner. Vaksinasjon av eldre jenter innebærer en engangsutgift på cirka 350 millioner kroner.

Fortsatt screeningprogram

En forutsetning for Rådets anbefaling, er at dagens screeningprogram fortsetter. Ifølge Kreftregisteret har forekomsten av livmorhalskreft gått ned med 25 prosent siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet i 1995.

I Norge er livmorhalskreft den nest hyppigste formen for kreft blant kvinner under 35 år. Hvert år får 300 norske kvinner denne sykdommen, og 90-100 dør av den. Hos 99 prosent av disse er årsaken HPV-viruset.

Screeningprogrammet råder alle kvinner mellom 25-69 år å ta livmorhalsprøver hvert tredje år for å avdekke eventuelle celleforandringer og forstadier til kreft.

Helomvending

I oktober i fjor sa Helse- og omsorgsdepartementet i første omgang nei til kreftvaksinen. Departementet gikk dermed imot Folkehelseinstituttets anbefalinger om å innføre HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Helseminister Sylvia Brustad mente den gang at det var for stor internasjonal usikkerhet knyttet til vaksinen til at den kunne bli innført i Norge.

Før årsskifte i fjor fikk imidlertid Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i oppgave å komme med en endelig anbefaling til norske helsemyndigheter.

Rådet skulle egentlig komme med sin anbefaling i januar. Avgjørelsen ble imidlertid utsatt til mars på grunn av sakens vanskelighet og utilstrekkelig informasjon.

Kilder:
Dagens Medisin 2008
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008
Helsenett 2007/2008

Vedtaket til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering kan lastes ned i PDF format på nettsidene til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: http://www.kunnskapssenteret.no/filer/HPV-vedtak.pdf (ekstern lenke).