Tekstene i Helsenett blir for tiden oppdatert for å sikre at informasjon er i tråd med ny viten. Følgende seksjoner vil bli gjennomlest og korrigert.

2005:

Mage- og tarmsykdommer - 31. mars (fullført)
Familievern - 30. juni (fullført)
Allergi - 30. juni (fullført)
Svangerskap og fødsel - 30. oktober (fullført)

2006:

Svangerskap og fødsel - 28. februar (fullført)
Reisemedisin - 31. mars (fullført)
Ortopedi - 31. oktober (fullført)

2007:

Diabetes - 1. juli (fullført)
Multippel sklerose
Lungesykdommer
Infeksjonssykdommer
Barnesykdommer
Tannhelse


Christian Anker, redaktør