Astma rammer mellom 5 og 10 prosent av den norske befolkningen og forekomsten er økende i den vestlige verden. Helsenett har utviklet et senter der vi har samlet ulike tjenester for de som sliter med denne sykdommen.

På vårt temasenter har du følgende tilbud:

o Artikler
o Nyheter
o E-opplæring
o Daglig pollensvarsel
o Gratis svartjeneste ved spesialist i lungesykdommer
o Praktisk oversikt over svar på dine spørsmål
o Din dagbok og din huskeliste
o Medisinoversikt med din medisinliste
o Påminnelse på SMS om neste fornyelse av resept og neste legekonsultasjon
o Sjekkliste for sykdommen din
o Vurder din lungefunksjon

Vi håper du vil ha glede av Helsenetts astmasenter!