Her kan du stille spørsmål om astma og kronisk bronkitt til spesialist i lungesykdommer Bjørn Johansen.

Tittel/stilling: Overlege


Yrke: Lege


Spesialitet: Lungesykdommer

Arbeidssted: Rikshospitalet - lungeavdelingen