Høysnue er en allergisk reaksjon på pollen fra vekster som hovedsakelig sprer sitt blomsterstøv med vinden. De fleste med høysnue reagerer mest om våren og sommeren. Øyne, nese og luftveier er spesielt utsatt. De vanligste symptomene er renning og kløe i øyne, nese og svelg og eventuelt astma. Hudkløe er også typisk. Mange føler seg også trette og uopplagte. Her finner du dagens pollenvarsel gjennom hele sesongen. Hvis du følger med på varselet og tar hensyn til det, vil du begrense plagene dine.