Karen lurte på om man kan få hjerneslag av migrene.

Karen har migrene. Når hun lever regelmessig, har hun sjelden anfall. Hun er innom kontoret for å fornye resepten på migrenemedisinen hun trenger iblant. Mens jeg skriver resepten, spør hun om det er riktig, som hun har hørt, at man kan få hjerneslag av migrene.

Lege Ja - migrene er forbundet med litt økt risiko for å bli rammet av hjerneslag. Mest utsatt er kvinner som bruker p-piller og/eller røyker. Risikoen er imidlertid liten.

Pasient Jeg røyker ikke, men tar jo p-piller. Synes du jeg bør slutte med dem?

Lege Risikoen for å bli rammet av hjerneslag avhenger av hvordan migreneanfallene arter seg. Kvinner som har migrene med aura, bør helst ikke bruke vanlige p-piller. Aura er symptomer som innleder et migreneanfall. De skyldes sannsynligvis at enkelte blodårer i hodet trekker seg sammen. Typisk er jevne eller blinkende lyspunkter som beveger seg i et sikksakk mønster foran øynene. Nedsatt følelse eller kraft i en arm eller et ben eller talevansker kan forkomme. Symptomene varer som regel 5-20 minutter innen hodepinen melder seg sammen med kvalmen og økt følsomhet for lys og lyder.

Pasient Noe slikt har ikke jeg - bortsett fra kvalme og hodepine selvfølgelig.

Lege I så fall kan du fortsatt bruke p-piller med lavt innhold av østrogen. Det har alle p-piller som selges i Norge. Lavest østrogeninnhold har p-pillen Loette 28.

Pasient Jeg bruker Yasmin. Er det greit?

Lege Ja – det er helt i orden. Det for øvrig veldig bra at du ikke røyker.

Pasient En ting til slutt – jeg vet at mor bruker hormoner på grunn av problemer med overgangsalderen. Hun har også migrene. Skal jeg si til henne at hun bør slutte med hormonene?

Lege Det avhenger av hvilket produkt hun benytter og hva slags type migrene hun har. Et hormontilskudd som inneholder lite østrogen er sannsynligvis trygt å bruke for henne hvis hun ikke har aura forut for migreneanfallene. Jeg foreslår at hun for sikkerhets skyld snakker med legen sin om dette.

Pasient Det skal jeg sørge for at hun gjør, sa Karen.