Hva er spennings- eller stresshodepine?

Spennings- eller stresshodepine kan forekomme i situasjoner med langvarig psykisk stress eller ensidig bruk av muskulatur i nakke og skuldre.

Den kan vare fra cirka en halv time og opptil mange dager. Som regel vil denne type hodepine bli mer intens utover dagen.

Spenningshodepine starter vanligvis som en episodisk hodepine. Den kan imidlertid utvikle seg til en kronisk tilstand der hodepinen ikke synes å ha sammenheng med noen åpenbare psykologiske faktorer.

Omtrent 90 prosent av alle hodepiner er av denne typen og 75 prosent av pasientene er kvinner.

Hvordan får jeg mistanke om at jeg har spenningshodepine?

Spenningshodepine føles som jevnt trykkende, gjerne som et stramt bånd rundt hodet, ofte mest intens i nakken eller over pannen.

Dersom hodepinen er svært sterk, så kan enkelte bli lett lys- og lydømfintlig.

Er det noe som gjør at jeg får spenningshodepine?

Spenningshodepine kan komme ved psykisk stress. Dette kan være i livssituasjon hvor du opplever angst eller depresjon, for eksempel i forbindelse med eksamener eller dersom du har et arbeid du ikke trives med.

Ensformig bruk av muskulatur i nakke og skuldre ved for eksempel maskinskriving kan også medføre denne type hodepine. Personer med hyppige migreneanfall får ofte også spenningshodepine.

Hva er behandling for spenningshodepine?

Dette er vanligvis en hodepine som gjenkjennes av de fleste. Ofte trenger du ikke noen behandling fordi du vet at den er kortvarig eller lett.

Dersom du har behov for medikament, så vil i de aller fleste tilfelle vanlige såkalte håndkjøpspreparater med paracetamol (som for eksempel Paracet) eller acetylsalisylsyre (eks Dispril), være tilstrekkelig.

Personer med kronisk hodepine kan ha nytte av fysioterapi.

Er det noe jeg kan gjøre for å bli bedre?

Dersom hodepinen er anfallsvis og intens, så kan det være klokt å hvile i et mørkt, stille rom.

Ved mer langvarig, såkalt kronisk hodepine, kan spesielle avslappingsteknikker være nyttig, for eksempel autogen trening.

Generelt gjelder at lett mosjon med allsidig bruk av kroppen, vil kunne forebygge spenningshodepine.

Når bør jeg oppsøke lege?

Du bør søke lege hvis du får plutselig innsettende intens hodepine av en type du ikke har hatt før fordi dette kan være symptom på blødning eller infeksjon i hjernen eller i hinnene som omgir hjernen.

Du bør også undersøkes av lege dersom hodepinen blir konstant og gradvis forverres eller dersom du også får andre symptomer, som for eksempel mental forandring eller svakhet i noen deler av kroppen, fordi det kan være symptom på hjernesvulst.