Trigeminusnevralgi er smerter i den ene halvdelen av ansiktet. Sannsynligvis skyldes smertene en irritasjonstilstand i nerven som formidler impulser til hjernen fra huden i ansiktet.

Sykdommen rammer oftest noe eldre mennesker. I de fleste tilfelle er ikke årsaken kjent. I mer sjeldne tilfelle kan denne tilstanden være forårsaket av skade, blodåresykdom eller multippel sklerose.

Hvordan får jeg mistanke om at jeg har trigeminusnevralgi? Kan jeg hindre det?

Tilstanden karakteriseres ved ilende smerter i halve ansiktet, ofte fra området ved kjeveleddet og framover mot tennene, haken og/eller pannen.

De smertefulle ilingene kan utløses av berøring av ansiktet, ved tale, spising, kald luft og vind. Selve tilstanden kan ikke hindres, men du kan prøve å unngå det som kan utløse hver enkelt ilende smerteutstråling.

Hvordan behandles trigeminusnevralgi?

Trigeminusnevralgi behandles i første rekke med en medisin som heter karbamazepin. Dersom du er allergisk mot dette, så kan du i stedet prøve Fenytoin.

Medikamentell behandling er tilstrekkelig hos de fleste. Dersom dette ikke gir tilfredsstillende effekt, kan behandlingen være en sprøyte med glyserol som settes inne i nerven der hvor den går gjennom hodeskallen. I svært sjeldne tilfelle kan det bli nødvendig med operasjon.

Hvordan stilles diagnosen trigeminusnevralgi?

Som regel er symptomene så karakteristiske at en enkel klinisk nevrologisk undersøkelse er tilstrekkelig for å stille diagnosen.

Ved tvil, bør du også røntgenundersøkes med snittfotografering av hjernen.

Er det noe jeg selv kan gjøre for å bli bedre? Blir jeg frisk?

Tilstanden kan stort sett bedres ved at du bruker medisin og prøver å unngå utløsende faktorer.

Forløpet er variabelt. Noen vil få periodevis tilbakefall, mens tilstanden hos andre etter en tid kan bli borte.