Hva er egentlig svimmelhet? Og hva kommer det av?

Hva er svimmelhet?

Svimmelhet er en opplevelse av et misforhold mellom ens egen kropp og omgivelsene.

Man skiller mellom egentlig svimmelhet og ustøhetsfølelse.

Med egentlig svimmelhet menes en opplevelse av sjøgangs- eller karusellbevegelse. Denne er ofte ledsaget av kvalme og oppkast.

Ustøhetsfølelse har de fleste opplevet når de reiser seg brått. Det kan bli så uttalt at det svartner for øynene en kort tid. Noen besvimer til og med. Dette blir mer vanlig med økende alder.

Hva kommer svimmelhet av?

Svimmelhet kommer ofte av at hjernen får redusert sin blodforsyning en kort tid enten ved å reise seg brått opp eller ved brå dreininger av hodet. Dette forsterkes hvis man er blodfattig og ved bruk av enkelte medisiner.

Svimmelhet og ustøhet er ofte et symptom ved nervøse tilstander og er kanskje spesielt vanlig i sorg og krise.

Svimmelhet kan også oppstå som følge av påvirkning eller sykdom i balanseapparatet i det indre øret og i hjernen.

Det vanlige er virussykdommer, forgiftninger av alkohol, nikotin, andre rusmidler og medisiner. For eksempel kan sovemedisiner og blodtrykksmedisin gi svimmelhet.

Hjerneslag og hjernedrypp er også vanlige årsaker til svimmelhet hos eldre. Mer sjelden er Menieres sykdom på balansenerven.

Med økende alder blir det forkalkninger i nakken. Dette kan gjøre at blodårene til hjernen blir klemt sammen ved bevegelser av hodet og man blir svimmel.

Hvordan unngår jeg svimmelhet?

Eldre mennesker som har lett for å bli svimle bør reise seg langsomt fra liggende stilling. De bør sitte litt på sengekanten og gjerne ha et trygt håndtak å støtte seg til.

Mennesker som blir reisesyke i bil, båt eller fly kan bruke reisesyketabletter forut for og under reisen. Det er vanlig å være svimmel i noen dager etter en sjøreise.

Det kan være lurt å slutte med sovemedisiner og samtale med legen om kanskje de medisinene du bruker kan føre til svimmelhet. Regelmessig mosjon hjelper også.

Når bør jeg søke lege for svimmelhet?

Hvis du ikke selv forstår sammenhengen mellom svimmelheten og årsaken, bør du søke råd hos lege.

Det er viktig at du forklarer legen hva du opplever som svimmelhet. Hva skjer med deg samtidig? Får du hodepine, synsforstyrrelser eller holder du på å besvime?

Du må opplyse om hvilke medisiner du bruker og hva du tror har utløst svimmelheten.

Hvordan finner legen fram til årsaken til svimmelheten?

Det viktigste for legen er det du forteller om svimmelheten. Han må vite hvilke sykdommer du har og om du har opplevet psykiske påkjenninger den senere tid og hvilke medisiner du bruker.

En legemsundersøkelse med prøver av blodet vil avgjøre om du trenger ytterligere undersøkelse hos øre-nese-halslege, røntgen undersøkelser og kanskje undersøkelse av spesialist på sykdommer i hjernen.

Hvordan behandles svimmelhet?

Behandlingen av svimmelhet er avhengig hva årsaken er. For ustøhet er det ofte nok med enkle råd eller forandring på medisiner, ofte blodtrykksmedisiner. Virkestoffet i reisesyketabletter virker ofte ved svimmelhet, men enkelte former for svimmelhet finnes det ikke god behandling for.

For svimmelhet som uttrykk for nervøse lidelser kan det hjelpe med samtalebehandling hos psykolog eller psykiater. Det er ofte en stor hjelp å ha blitt undersøkt av lege slik at pasienten ikke behøver å være redd for at svimmelheten er tegn på farlig sykdom.