Tidligere kalte man denne hodepinen for spenningshodepine eller "stresshodepine" fordi hodepinen ofte kan ha sammenheng med stramme nakkemuskler eller stressende situasjoner. Men mange kan få denne hodepinetypen uten at det er spenninger i muskulatur eller påvisbart stress.

Denne hodepinen er i likhet med migrene en såkalt primær hodepine. Det vil si at man ikke kjenner til noen underliggende sykdom som årsak til hodepinen. Tensjonshodepine er den vanligste av de primære hodepinetypene, og paradoksalt nok også den som har vært minst gjenstand for forskning. Nærmere 80 prosent av befolkningen har i løpet av sitt liv en eller flere episoder med tensjonstype-hodepine (TTH).

TTH er ofte en anfallshodepine som kan vare fra en halv time til flere dager. Hodepinen sitter som regel i hele hodet og kan beskrives som et press mot hodet, ofte som et stramt bånd. Smertene er oftest ikke veldig intense, og blir vanligvis ikke forverret ved daglig fysisk aktivitet som gange eller trappegang.  Hodepinen skal ikke ha tilleggssymptomer som kvalme, og man blir som regel heller ikke plaget av lys eller lyd under denne hodepinen. Den kortvarige, anfallsvise TTH trenger oftest ikke noen medikamentell behandling. Tensjonstypehodepine kan noen ganger utvikle seg til en mer kronisk hodepine som kan være svært plagsom. Det er ikke helt sjelden at man kan ha en kombinasjon av migrene og tensjonstypehodepine

Ved langvarige smertetilstander kan man få tilleggsplager av muskelstramminger, særlig i nakke, noe som igjen kan forsterke smertene. En del pasienter blir ømme i hodebunnen og i muskelfestene i bakhodet i tillegg til ømhet og stivhet i nakken og mellom skuldrene. Enkle tøyningsøvelser for nakken kan hjelpe på dette og redusere smertene. Noen ganger kan fysioterapi og trening lindre. Ellers er behandlingen for langvarig TTH oftest vanlig smertestillende tabletter som inneholder paracetamol eller ibuprofen eller naproxen. Ibuprofen og naproxen virker kanskje noe bedre enn paracetamol dersom man er svært øm og stiv i nakke eller skuldre. Hvis man er så plaget at man spiser medisiner flere ganger i uken, bør man kontakte lege for vurdering av annen behandling. I verste fall kan for mye av disse medisinene vedlikeholde og forverre hodepinen. Dersom hodepine kommer brått eller forverrer seg betydelig over kort tid, eller man får sterk hodepine i forbindelse med en febersykdom, bør man alltid kontakte lege.