Smerter i hodet og nakkeområdet er svært vanlig. Kvinner plages tre ganger så ofte som menn av alle de vanligste typene hodepine som migrene, spenningshodepine og cervikogen hodepine (hodepine på grunn av nakken).

Hva er cervikogen hodepine?

Ordet cervikogen betyr at man har med nakkeområdet å gjøre. Ved cervikogen hodepine har man klare holdepunkter for at smertene har opphav i nakken. Smertene kan stamme fra flere strukturer som skjelettet (ryggsøylen), mellomvirvelskivene, blodårene eller nervene i nakke-området. Man antar at dette er den tredje mest vanlige formen for hodepine etter migrene og spenningshodepine.

Hvilke symptomer er vanlig ved cervikogen hodepine?

Hodepinen er som oftest ensidig. Den er gjerne mest uttalt i bakhodet med utstråling mot øyet eller tinningen, og gjerne også mot skulder og arm på samme side. Smertene er konstante, men varierer gjerne i styrke. Pasientene har også nakkesmerter som blir verre ved nakke-bevegelser og/eller trykk mot nakkeområdet. Anfallene kan vare i over tre døgn.

Hva kan ligge til grunn for denne typen hodepine?

Som nevnt kan smertene stamme fra flere strukturer i nakken. Man antar at en primær skade eller feilfunksjon av en eller flere av disse strukturene trolig ligger til grunn for smerten hos de fleste pasienter med cervikogen hodepine. Det er fortsatt uklart om nakkeslengskader er en viktig årsak. Kronisk betennelse i ryggmargshinner, nerverøtter eller nerver kan også forårsake cervikogen hodepine.

Hvordan stilles diagnosen?

Legen vil gjennom samtale og grundig undersøkelse danne seg et bilde av hvilken type hodepine pasienten plages med. For å utelukke annen sykdom kan det bli aktuelt med røntgen av nakkeområdet. Følgende kriterier brukes for å stille diagnosen:

1. Hodepine fremprovoseres av:
- Nakkebevegelser
- Trykk mot nakkeområdet på den siden smertene synes å komme fra.

2. Pasienten har:
- Redusert nakkebevegelighet. - Utstrålende smerte til skulder/arm på en side.

3. Smertene:
- Forsvinner ved innsprøyting av smertestillende midler lokalt i nakken.
- Er som regel ensidig, og skifter ikke side under anfall.
- Er moderat til sterk, ikke pulserende, starter i nakken og er oftest konsant.

4. Andre viktige momenter: - De fleste pasientene er kvinner. - Pasienten kan fortelle om direkte eller indirekte nakkeskade. - Paienten har ikke sikker effekt av migrenemedisiner.

For å stille diagnosen må punkt 1 og 2 være til stede. Dette gjelder også underpunktet om at smerten skal forsvinne når smertestillende sprøytes inn lokalt i nakken.

Behandling

Det er viktig å få stilt riktig diagnose slik at behandlingen blir best mulig. Migrenemedisiner virker for eksempel ikke tilfredsstillende mot cervikogen hodepine. Det har vist seg at para-cetamol har svært god smertestillende effekt ved anfall. Såkalte NSAIDs (som for eksempel Ibux og Naproxen) har også vist seg å ha god effekt. Ved smerteanfall bør nakken holdes i ro, og fysioterapi, kiropraktikk eller manipulasjonsbehandling er ikke anbefalt.

Hvis man ikke kommer til målet med ovennevnte midler, må man få undersøkt nærmere hvilke strukturer i nakken som gir smerte slik at man kan rette spesifikk behandling mot disse. Da kan det bli aktuelt med innsprøyting sv smertestillende i nakken. Oftest benyttes en kombinasjon av lokalbedøvelse og betennelsedempende. Man kan da oppnå en smertelindrende effekt som i beste fall varer noen uker fremover. Operasjon for denne typen hodepine er sjeldent aktuelt.

Hva kan man gjøre selv?

Pasienter med kroniske smerter bør drive variert fysisk aktivitet tilpasset egne forutsetninger. Mange smertepaisenter er usikre på hvilke øvelser som passer for dem, og dette resulterer dessverre ofte i inaktivitet og økte smerter. Det kan være svært nyttig og lærerikt å ta kontakt med en fysioterapeut for å få satt opp et treningsprogram som er tilpasset den enkeltes fysikk og nivå. Avspenningsøvelser og lett yoga anbefales også fordi dette kan være med på redusere muskelspenninger og smerter på sikt.

Kilde: Tidsskr Nor Lægeforen; 123: 2701-4