Migrene er den vanligste nevrologiske sykdommen i hele den utviklede verden.

Omkring en halv million nordmenn lider av migrene, noe som forårsaker nær 750.000 sykedager årlig. Til en viss grad kan man ved hjelp av rutiner og livsstilsendringer forebygge og begrense migreneanfall.

Migrene er den vanligste nevrologiske sykdommen, ikke bare i Norge, men i hele den utviklede verden. Kvinner rammes to-tre ganger hyppigere enn menn. Nesten en fjerdedel av alle kvinner i fruktbar alder opplever migreneanfall en eller flere ganger.

Til tross for at plagene er så utbredt, viser studier fra USA at bare tre-fem prosent forsøker råd og midler for å forebyggende anfallene. Her er noen råd som kan være til hjelp for å avverge ihvertfall noen av migrenetilfellene:

1. Unngå utløsende faktorer

Migrene utløses ikke av en fast samling faktorer, men noen er mer vanlig enn andre:

Søvn er viktig - for lite eller for mye er ikke gunstig og kan bidra til å utløse migreneanfall. Faste rutiner med bestemte tider for å legge seg og å stå opp om morgenen kan virke beskyttende.

Alkohol er den faktoren som hos flest pasienter utløser migrene. Det er derfor viktig å begrense inntaket av alkohol.

Mange migrenepasienter opplever at koffein kan være medvirkende til at de får anfall. Det samme gjelder sukkerholdig mat, spesielt sjokolade. Da disse faktorene er veldig individuelle fra person til person, kan det være lurt å teste ut koffein- eller sjokoladefrie perioder – og se om det har noen innvirkning på hyppigheten av anfallene.

Akkurat som regelmessig søvn er viktig, kan også faste måltider forhindre migreneanfall. Å faste eller hoppe over måltider betyr for mange at hodepinen er nært forestående.

Andre faktorer som er vanskeligere å kontrollere er menstruasjon, stress og angst. Det er isteden viktig å begrense andre utløsende faktorer i slike perioder.

2. Før en sunn livsstil

Som nevnt er regelmessig søvn viktig, og det gjelder også fysisk aktivitet. Det kan i tillegg være nyttig å lære seg ulike avslapningsteknikker for å redusere stress og angst.

Biofeedback har vist seg å være effektiv for å begrense migreneanfall. Biofeedback er en metode hvor man lærer å kontrolle kroppsfunksjoner som hjerterytme og blodtrykk med bevisstheten - funksjoner som normalt reguleres automatisk av kroppen. Biofeedback ansees av stadig fler som en god behandlingsmetode for migrene.

3. Før migrenedagbok

En migrenedagbok inneholder informasjon om hvilke dager man har plager, varighet av anfallet, styrken på anfallet, hva som utløste det og så videre. Det kan også være nyttig å føre opp medisiner eller andre midler du brukte for å begrense eller stoppe anfallet.

Etter en periode har du et kartotek som viser hva som har god effekt, og hva som ikke gir bedring, hvilke utløsende faktorer du bør unngå, og hvilke faktorer som er uten betydning. Denne kan for eksempel benyttes i samtale med legen for å innstille behandlingen slik at du får best mulig lindring av plagene.

Her kan du laste ned en slik dagbok.

4. Snakk med legen din

Per idag finnes det ingen medisiner som virker ett hundre prosent mot all migrene. Det finnes likevel alternativer som kan hjelpe.

Noen kvinner har migrene som er følsom for hormoner. Disse kan oppleve en bedring ved å starte med p-piller. Andre kan ha nytte av spesielle antidepressiva eller smertestillende.

Det dukker stadig opp flere og flere rapporter om at botox-injeksjoner har en effekt mot migrene. Det er ikke utført kontrollerte studier rundt dette, så det kreves mer forskning på området, men det ser altså ut til at en del personer har god effekt av denne nervegiften.

Uansett vil ikke alle gode råd eller medisiner fungere på alle, og derfor er det viktig å samarbeide med legen, og overveie risiko og fordeler av ulike migrenemedisiner.

5. Tenk på alderen

Migrene er mest vanlig i fertil alder. Svært mange kvinner bedres radikalt av sin migrene etter overgangsalderen. Trolig er årsaken et mer stabilt hormonnivå i kroppen.

Det er viktig å være på vakt dersom migrene oppstår for første gang etter 65-årsalderen. Dette er nemlig svært sjeldent, og det krever grundige undersøkelser for å utelukke andre årsaker til hodepinen.

Foto: © iStockphoto.com/kot2626