Konsultasjoner

Tirill er mor til Stina som nå går i åttende klasse. Jenta har begynt å feste litt og Tirill vet at det drikkes på festene. Hun lurer på hvordan hun bør forholde seg til dette.

Hvert år begynner tusenvis av norske 1-åringer i barnehage. Om dette er godt for barnets utvikling eller ikke er det mange meninger om. Siri lurte på om hun sviktet datteren hvis hun sendte henne i barnehage?

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg