Tirill er mor til Stina som nå går i åttende klasse. Jenta har begynt å feste litt og Tirill vet at det drikkes på festene. Hun lurer på hvordan hun bør forholde seg til dette.

Lege: Det er et viktig spørsmål du tar opp. Desto yngre man er nå man begynner å drikke alkohol, desto større er risikoen for å utvikle alkoholproblemer. Nesten hver annen person som starter med alkohol før de er 15 år får et alkoholproblem i løpet av livet. Utsetter man debuten til man er 17 år halveres denne risikoen.## Venter man ytterligere noen år synker tallet ytterligere.

Pasient: Oi – er det så ille. Hvorfor er det så mye verre å drikke en øl eller to i den alderen enn når man er tjue? Ikke misforstå – jeg er veldig redd for at Stina skal komme galt av sted.

Lege: Hvis man venter noen år med å drikke, er det kortere tid å etablere dårlige vaner før beskyttende sosiale forhold som ekteskap og arbeid trer i kraft. Muligens er det i tillegg biologiske forhold hos unge mennesker som gjør de mer følsomme for virkningene av alkohol.

Pasient: Det er jo mange som drikker på festene. Går det så galt med dem?

Lege: Det er ikke sikkert risikoen i miljøet til datteren er lik den man fant i disse undersøkelsene, men det er nok klokt å forsøke å utsette alkoholdebuten hennes noen år. Dermed minsker sannsynligheten for andre farer som risikofylt sex, uvettig bilkjøring og eksperimentering med andre rusmidler.

Pasient: Stina er veldig forsiktig og har ingen kjæreste enda.

Lege: Det er ikke noe galt i å ha en kjæreste og foreldrene har jo som regel liten innflytelse over hvem det blir. Men generelt kan det være positivt om hun velger en jevnaldrende. Er gutten en del eldre er det iblant vanskelig for en jente å sette grenser; for eksempel ved å si nei til sex før hun selv ønsker det. Snakker du med henne om slike problemstillinger?

Pasient: Ja – jeg føler at Stina og jeg prater åpent om slikt og jeg tror hun er sterk nok til å si ifra når det er nødvendig. Med tanke på alkohol – er det riktig eller galt å gi henne litt vin hjemme å vise lære henne å drikke på en ”sivilisert” måte?

Lege: Forskning har vist at barn som får servert alkohol av sine foreldre, drikker mer enn andre barn. Ungdommer kan oppleve det som en aksept fra mor og far om at det er i orden å drikke alkohol. Sannsynligheten for at de unge drikker avtar hvis foreldrene selv er totalavholdende og snakker saklig med dem om hva bruk av rusmidler kan føre med seg. Det er lettere å snakke konstruktivt om slike spørsmål hvis man engasjerer seg i barnas fritid og kjenner deres venner. Foreldrene i til ungdommene ”i gjengen” bør også snakke sammen og forsøke å bli enige om felles regler. Da er man bedre rustet når argumentet om hva ”alle andre får lov til” blir framført.

Pasient: Hva gjør jeg om hun kommer hjem og er beruset?

Lege: Da tar du hånd om henne og lar henne sove ut rusen. Deretter snakker dere om erfaringen hun gjorde.

Vi rundet av samtalen og ble enige om å prate sammen igjen om dette spørsmålet hvis det ble behov for det.