Miljø

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Blåskjellvarslet og skjellsanking

Mattilsynet finansierer overvåkning av giftigheten av blåskjell langs hele kysten. Det er hovedsaklig basert på ukentlige tellinger av mengdene giftproduserende alger i vannmassene.

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Skjell langs kysten kan være giftige til alle årstider.

Omkring 100.000 norske kvinner og menn drikker så mye alkohol at de er i stor fare for å pådra seg fysiske helseskader i tillegg til en rekke psykiske og sosiale problemer. Alkoholforbuket er også en belastning for deres foreldre, ektefeller og barn. Man anslår at cirka 450 dødsfall årlig skyldes alkohol.

Vi har fått en ny bereder for varmtvann i huset og lurer i den forbindelse på hvilken temperatur vi skal stille den på for at det ikke skal bli bakterier og lignende i vannet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg