FORURENSNING

Både luftforurensning og støyforurensning kan ha negative helseeffekter, ikke bare effekt på trivsel. Se mer om helseeffektene av luftforurensning (Statens Vegvesen, Hordaland)

Helsevernetaten i Oslo kommune vedlikeholder web-sider om luft og støyforurensning.

  • Luftforurensning i Oslo
    - varselet er stoppet for sommeren pga sommerens lave forurensning, men sidene inneholdert luftforureningshistorikk og generell informasjon om forurensningsmålinger i Oslo
  • Støyforurensning i Oslo.
    -Her kan du få svar på støynivået i gaten du bor

Ozonmåling i Bergen
Næringsmiddeltilsynet i Bergen og teknisk etat har sider med bl.a. ozonmåling på bakkenivå for Bergen.

 


 

Relaterte linker:
Ulykker og skader