FORURENSNING

Både luftforurensning og støyforurensning kan ha negative helseeffekter, ikke bare effekt på trivsel. Se mer om helseeffektene av luftforurensning (Statens Vegvesen, Hordaland)

Helsevernetaten i Oslo kommune vedlikeholder web-sider om luft og støyforurensning.

Ozonmåling i Bergen
Næringsmiddeltilsynet i Bergen og teknisk etat har sider med bl.a. ozonmåling på bakkenivå for Bergen.

 


 

Relaterte linker:
Ulykker og skader