Skjell langs kysten kan være giftige til alle årstider.

Havets delikatesser smaker bedre jo kortere veien er fra sjø til bord. Blåskjell er ett eksempel. Og de man har plukket selv, smaker aller best. Men dessverre er det ikke helt risikofritt å høste slike delikatesser på egen hånd.

Om giftige skjell

Blåskjell og andre typer skjell kan være svært giftige. Vil du være på den sikre siden, bør du undersøke med Mattilsynet i det aktuelle kystdistriktet.

Det kan du gjøre på disse måtene:

- Blåskjelltelefonen: 820 33 333. Tjenesten koster kr. 3,26 pr.min.
- Blåskjellvarslet på internett: http://matportalen.no/
- Blåskjellvarslet på NRK tekst-tv: NRK1 s. 588 og NRK2 s. 342.

Skjell langs kysten kan være giftige til alle årstider. Dette gjelder både blåskjell og andre typer skjell. Skjellene lever av planktonalger som de får tak i ved å sile dem ut av vannet. Noen alger inneholder giftstoffer, som kan hope dem opp i skjellene.

Når skjellene først har blitt giftige, kan bare et lite antall giftige alger i sjøen opprettholde giftigheten. Skjellene kan derved forbli giftige i flere måneder.

Man kan ikke se om skjell er giftige, de tar ingen synlig skade av giften fra algene. Giften setter heller ikke usmak på skjellene. Spiser du skjell som inneholder for mye algegifter, kan du bli syk (skjellforgiftning). Giftstoffene ødelegges ikke ved koking.

Her i landet er for mye algegifter i skjell vanligst fra svenskekysten til Helgelandskysten, men giftige skjell kan forekomme helt til Finnmark.

Symptomer på skjellforgiftning

I Norge er foreløpig to typer skjellforgiftning aktuelle:

DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)
Skjellforgiftning som gir diaré. Oppkast, kvalme og magesmerter er vanlig. Symptomene inntrer fra en halv time til fire timer etter at skjellene er spist, og går over i løpet av to til fire dager.

PSP (Paralytic Shellfish Poisoning)
Skjellforgiftning som gir lammelse. Ofte vil man først få en nummen følelse i leppene. Symptomene inntrer kort tid etter at skjellene er spist. Lettere forgiftning går over i løpet av tre til fire dager. En alvorligere PSP-forgiftning kan være livstruende.

Ved symptomer bør lege kontaktes umiddelbart, telefon 113.

Førstehjelp
Fremkall brekning straks: Stikk en finger i svelget. Brekkmiddel for barn er et alternativ.

Etter brekning kan flytende kull bidra til å binde opp de giftige stoffene. Alkohol øker giftopptaket i kroppen, derfor IKKE alkohol.

Kilde: Statens Næringsmiddeltilsyn