SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Om solstråling

Intensiteten av solstrålingen ved ytterkanten av atmosfæren er ca. 1.4 kW/m2. Ca. 50% av dette er usynlig lys,dvs infrarød og varmestråling. Ca. 40% er synlig lys og ca 10% er ultrafiolett stråling som er usynlig, men likevel virksom på mennesker, dyr og planter. Det er denne strålingen vi blant annet blir brune av.

Noe over halvparten av den ultrafiolette strålingen filtreres av atmosfæren slik at mindre stråling når frem til jordoverflaten enn det som finnes ved ytterkanten av atmosfæren. Ultrafiolett stråling, såkalt UV-stråling, utgjør ca. 5% av strålingen som når jordoverflaten. Den deles i tre grupper: UVA, UVB og UVC. Lite UVC når jordoverflaten. UVA er nærmest det synlige lyset. UVA og UVB-stråling gir brun farge, solbrenthet, økt kreftrisiko og redusert immunforsvar. Virkningen av de fleste solarier skyldes også disse strålene. Solstråling inneholder mye synlig lys. Dette fjerner noe av UV-skaden i huden vår. Solarier bør derfor også gi en god del synlig lys ved siden av UV-strålingen.

UV-stråling tilsvarende ca. 10 min. soling gir maksimal produksjon av D-vitamin i huden, mens store mengder UV-stråling bryter ned D-vitamin.

Relaterte linker:
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
bearbeider ozon- og uv-målinger. Her finner du mer informasjon, og oversikt over tidligere uv-målinger.

Sommer og helse