SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Variasjoner av ozonlag og ultrafiolett stråling.

Ozonlaget dannes av ultrafiolett stråling fra solen høyt oppe i atmosfæren. Det dannes mest ozon over Ekvator, men det dannede ozonet strømmer nordover og sørover. Dette er en av grunnene til at vi har mer ozon hos oss enn de har ved Ekvator. Ved Ekvator er ozonlaget ca. 2,5 mm tykt. Hos oss varierer det mellom 3 mm om høsten og 4 mm om våren. Dessuten varierer det med opptil 40% fra dag til dag, avhengig av værforhold. Ozonlaget er mest vekslende om våren. Våren 1993 var ozonlaget over Oslo usedvanlig tynt: gjennomsnittlig 10 til 30% under det normale for årstiden. Ozonlaget over Sydpolen var i oktober 92 omlag halvert i forhold til normalt. Sannsynligvis skyldes dette i stor grad klorfluorkarboner,som stammer fra menneskelig aktivitet, f.eks. freon. Forskjeller i atmosfæren mellom Sydpolen og Nordpolen gjør at vi ikke får samme grad av uttynning i nord som i sør. Sannsynligvis har ozonlaget blitt ca. 3-5% uttynnet det siste tiåret hos oss. De normale årlige variasjoner er imidlertid så store at vi foreløpig ikke kan trekke noen sikre konklusjoner. For eksempel økte ozonlaget med flere prosent fra 1960 til 1970, mens nå går det nedover. Bare fremtidig forskning kan med sikkerhet fastslå om dette skyldes utslipp av klorfluorkarboner.

UV-strålingen varierer med solhøyden, høyden over havet, ozonlagets tykkelse, hvor mye som gjenspeiles fra bakken og skydekket. Se mer info hos NILU

Skydekket spiller en større rolle enn de naturlige variasjonene i ozonlaget. Tykke skyer og tåke kan filtrere bort mer enn 50% av UV-stråling. Husk at den ultrafiolette strålingen varierer mindre med skydekket enn det synlige lyset. Du kan bli solbrent også i lett overskyet vær. På grunn av varierende værforhold kan UV-dosen enkelte somre være opptil 20% større enn typiske regnsomre.

Den ultrafiolette strålingen øker med 5% pr. 1000 meter over havet. Vi får ca. dobbelt så mye UV-stråling på oss ved snødekket mark som ved bar mark. UV-stråling øker også litt ved sjøen.

UV-strålingen er sterkest midt på dagen mellom kl.11 og kl.13. UV-strålingen er også sterkest i juni og juli.

Solen er halvparten så sterk midt på dagen i april og september som den er i juni.

Når det er høytrykk og fint vær er ofte ozonlaget tynnere enn når det er lavtrykk.

En sommer med lite ozon kan gi gjennomsnittlig 5% mer UV-stråling enn en ozonrik sommer med ellers samme vær.

Den årlige UV-dosen er 4 ganger større ved Ekvator enn i Oslo. Den årlige UV-dosen i Agderfylkene er omtrent dobbelt så stor som i Finnmark. Det betyr at å reise sydover har en større betydning for solskader enn et litt tynnere ozonlag hjemme.Siden ozonlaget normalt kan svinge fra dag til dag, bør du på fine dager med lite ozon sole deg mindre eller bruke solkrem med høyere faktor.

Relaterte linker:
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
bearbeider ozon- og uv-målinger. Her finner du mer informasjon, og oversikt over tidligere uv-målinger.

Sommer og helse