SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Skyldes økningen i hudkreft et tynnere ozonlag?

Ozonlaget varierer normalt med flere prosent fra sommer til sommer. Over Sydpolen er ozonlaget i oktober nå ca. halvparten så tykt som i 70-årene. Noe tilsvarende har ikke skjedd hos oss. Fra 1960 til 1970 økte ozonlaget med flere prosent mens det har minket med 3-5% det siste tiåret. UV-dosene som slipper gjennom til jordoverflaten er likevel mer avhengig av skylaget enn av ozonlaget.En svekket ozonlag har andre miljømessige konsekvenser enn det som er omtalt her.

Hudkreft øker raskere enn noen annen kreftform i Norge. De fleste hudkrefttilfellene skyldes ultrafiolett stråling. Ondartete føflekksvulster, også kalt maligne melanomer skyldes i stor grad solforbrenning. Særlig er solforbrenning uheldig i barneårene. Idag har vi mer enn 5000 nye tilfeller hudkreft årlig i Norge. Det vil si en 8-dobling siden 50-årene. Ozonlaget har i den samme perioden bare minket med noen få prosent. Hudkreftøkningen skyldes derfor ikke svekking av ozonlaget, men at folk soler seg mer og anderledes. Solen må ta ansvaret for at hudkreft er 2-3 ganger mer hyppig i Sør-Norge enn i Troms og Finnmark. Folk som reiser til Syden på ferie eller går jevnt til solarium får øket sin årlige UV-dose betraktelig. Huden "husker" all sol den har fått; den blir rynket og kreftceller kan oppstå i den.

Relaterte linker:
Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
bearbeider ozon- og uv-målinger. Her finner du mer informasjon, og oversikt over tidligere uv-målinger.

Sommer og helse