Vi har fått en ny bereder for varmtvann i huset og lurer i den forbindelse på hvilken temperatur vi skal stille den på for at det ikke skal bli bakterier og lignende i vannet.

Med stigende energiprisene blir vi iblant oppfordret til å senke temperaturen på varmtvannsberederen. Dessverre er det lite penger å spare på denne måte ettersom de fleste beredere er rimelig godt isolert. Ønsker man å redusere fyringskostnadene vil bruk av sparedusj oftest gjøre en større forskjell. Å senke temperaturen på varmtvannet kan dessuten ha helsemessige konsekvenser.

Enkelte mikrober trives godt i vann. Mest fryktet er legionellabakterien som blant annet kan forårsake alvorlig lungebetennelse. Mest utsatt er eldre mennesker og personer som røyker eller har nedsatt immunforsvar.

Legionellabakterien formerer seg ved vanntemperaturer mellom 20 og 45 grader og trives best ved cirka 38 grader. Den overføres ved at man puster inn vannspray, og de viktigste smittekildene er derfor vannanlegg som luftkondisjoneringssystemer, dusjer, boblebad og vannfontener. Mikroben dør med økende hastighet fra 50 grader og oppover. Termostaten i varmtvannsberederen bør derfor være innstilt på cirka 65 grader. Det er også gunstig å rengjøre dusjhodene på badet en gang i blant.

Hvis man har barn eller andre i huset som kan skålde seg på varmtvann, bør man velge blandebatterier med sperreknapp for det varme vannet. På en del slike modeller kan man justere hvor høy temperaturen kan være før man trykker inn sperreknappen. En slik justering kan kreve bistand av en rørlegger.