Hvert år opplever mange familier at en av de nærmeste blir alvorlig skadet i en ulykke eller blir rammet av hjerneblødning eller blodpropp. Hvis livet ikke står til å redde kan det bli spørsmål om donasjon.

Da vil legen spørre de pårørende om de kjenner den avdødes holdning til donasjon, og be om tillatelse til å bruke organene for å redde andre.

Det er de pårørende som må svare på vegne av den avdøde. Derfor er det så viktig at du informerer dine nærmeste om ditt standpunkt mens du lever. Da slipper de å ta avgjørelsen på dine vegne.

En donor kan redde flere liv. Vi har alle syv organer å gi bort; hjerte, to lunger, to nyrer, lever og bukspyttkjertel.

Historikk og Tall

Den første organtransplantasjon , dvs. overføring av et levende organ (en nyre) fra en
person til en annen, ble i Norge utført i 1956. Fra 1969 har nyretransplantasjoner vært et tilbud til pasienter med sviktende nyrer. De fleste nyretransplantasjoner utføres med nyrer fra avdøde givere. Men levende personer kan gi en av sine to friske nyrer til et familiemedlem eller en nær venn. Ca. 40% av alle nyretransplantasjoner utføres i dag med nyrer fra levende givere.

Følgende organtransplantasjoner utføres i dag i Norge:

Nyrer (fra 1969)
Hjerter (fra 1983)
Bukspyttkjertel (fra 1983)
Lever (fra 1984)
Hjerte + lunger (fra 1986)
Lunger (fra 1990)

Alle transplantasjoner utføres ved Rikshospitalet i Oslo. Fordi alle typer transplantasjoner er samlet her, er Rikshospitalet et av de største transplantasjonssentra i Europa.

Totalt antall transplantasjoner utført ved Rikshospitalet 1969 - 2003 er 6084 organer.

Antall transplanterte pasienter 2003 var 347 organer

Antall transplantasjoner er naturlignok avhengig av antall donasjoner. Etter to år med betydelig nedgang, økte antallet donasjoner i 2003 med ca. 40% til det høyeste antall noen gang.

Selv om vi alle har 7 organer å gi bort så benyttes det gjennomsnittlig 3 organ fra hver giver. Dette har sammenheng med bl.a. donors alder, skader og/eller sykdom som medfører at ikke alle organer kan benyttes.

Spania fremhever seg som det land som uten sammenligning har de fleste donorer målt i forhold til folketallet. En god organisering på landets donorsykehus er en vesentlig årsak til dette.

Etter en dramatisk økning i ventelistene i mange år ser vi i 2003 for første gang på 10 år en nedgang (9,1 %). I 2003 døde totalt 23 pasienter på Rikshospitalets ventelister. Årsakene til de lange ventelistene er til dels et stadig økende behov for livreddende organer men også medisinske fremskritt som gjør det mulig å hjelpe flere.Det er derfor fortsatt et stort udekket behov for donorer.