Spørsmål: Kan man få betalt for å gi blod?

Svar: Alle internasjonale organisasjoner som er involvert i blodgiver-/blodbankarbeid, går inn for at blodgiving skal være frivillig og ubetalt. Årsaken er at blod fra betalte givere har en høyere infeksjonsfare enn blod fra frivillige. Dersom folk får betalt for å gi blod, øker sannsynligheten for at givere unnlater å gi opplysninger som kan være alvorlig for mottager. Spesielt i fattige land er dette et stort problem.