Ida sa nylig opp jobben, men trengte legeerklæring for å få dagpenger.

Ida er utdannet dataingeniør. Hun er i slutten av tjueårene, har en samboer og foreløpig ingen barn. På grunn av vanskelige arbeidsforhold sa hun nylig opp jobben og meldte seg arbeidsledig.

Pasient Ved trygdekontoret sier de at jeg må ha legeerklæring ellers får jeg ikke dagpenger.

Lege Ja – retten til dagpenger forutsetter at man er blitt oppsagt og ikke har sluttet i jobben etter eget ønske. Hvorfor valgte du ikke å fortsette?

Pasient Jeg har ikke noe i mot å jobbe, men jeg hadde arbeidet veldig mye og begynte å føle meg utbrent. Det er jeg for ung til, synes jeg. Kollegaer og venner har sagt at jeg ser sliten ut. Jeg orket rett og slett ikke å være dere lenger.

Lege Jeg forstår. Hvorfor arbeidet du så mye?

Pasient Sjefen krevde det. Han forlangte at jeg skulle jobbe 10-12 timer daglig – også helger. Da jeg ikke lenger orket det, sa han det var dårlig av meg å ikke stå på. Det samme fikk jeg høre da jeg ønsket å ha to uker sommerferie. Jeg har ikke hatt ferie på to år.

Lege Det høres utrivelig ut. Hvor lenge har du hatt det slik?

Pasient Jeg har jobbet i selskapet i to år. Det er særlig det siste trekvart året at jeg har kjent at jeg ikke kan fortsette. I fjor fikk den forrige daglige lederen sparken. Da begynte problemene. Den nye sjefen sådde splid blant de ansatte og lot som han var på lag med alle. Samtidig baksnakket han de som ikke var til stede. For eksempel fortalte han tre ansatte som han sa opp at det var fra råd etter meg - hvilket var helt feil. En dag kunne jeg få høre at "Deg satser jeg på!" og den neste ble jeg omtalt nedsettende overfor kunder som jeg hadde jobbet med i lang tid og hadde et godt forhold til. Jeg kjente meg hele tiden usikker på hva som blir det neste. Det er et lite firma og økonomien er dårlig. Derfor har jeg godtatt mye.

Lege Det høres ikke ut til å være en særlig god arbeidsplass. Er du fagorganisert?

Pasient Ingen av de ansatte er organisert. Det ville ikke daglig leder at vi skulle være. Jeg vurderte å kontakte styret, men fant ut at det bestod av den daglige lederen og et par venner av han.

Lege Da har det ikke vært så lett for deg å gjøre noe. Hvordan opplever de andre ansatte situasjonen?

Pasient De har det like vanskelig, men de tørr ikke å gjøre noe fordi de er redd for å miste jobben. Det er dårlige tider i databransjen.

Lege Kan du si litt om deg selv?

Pasient Jeg bryr meg om andre og forventer å bli respektert. Jeg liker å ta ansvar, men har ikke problemer med å autoriteter. Samboeren min har vært til enorm støtte. Uten hadde jeg ikke holdt ut så lenge.

Jeg syntes at Trines framstilling var troverdig og hennes var beslutning var klok. Ved å trekke seg ut av en såpass vrien situasjon kan hun ha forebygget langvarig arbeidsuførhet på grunn av utbrenthet. Den ville trolig ha blitt langt mer kostbar for myndighetene enn å yte henne dagpenger. Jeg skrev en attest til Aetat og håpet de tok den til følge.