Hege ble trukket i lønn forrige gang hun var til kontroll i svangerskapet.

Hun var 12 uker gravid og kom til svangerskapskontroll.

Pasient: Hva er egentlig åpningstidene her på kontoret deres, spurte hun.

Lege: Vi har åpent mellom åtte og fire. Er det vanskelig for deg å komme ifra jobben? Vi kan godt sette opp de resterende svangerskapskontrollene hvis noen tider passer bedre enn andre.

Pasient: Det er best om jeg får den første eller siste timen. Du skjønner jeg ble trukket i lønn forrige gang jeg var hos deg til svangerskapskontroll. Har de virkelig lov til å gjøre dette? Ingen av venninnene mine ble trukket i lønn da de var gravide!

Lege: Jeg har ikke hørt om andre gravide som har opplevd dette. Men jeg vet ikke om arbeidsgiver har rett til å gjøre det ettersom graviditet ikke er sykdom. Jeg skal undersøke saken.

Senere på dagen ringte jeg trygdekontoret, men dessverre uten hell. Personen jeg snakket med visste ikke om arbeidsgiver hadde rett til å trekke arbeidstaker i lønn for å gå til svangerskapskontroller.

Jeg kontaktet deretter Arbeidstilsynet. Der fikk jeg opplyst at gravide i følge Lov om arbeidsmiljø § 31 har ”… rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden”.

Den jeg snakket med poengterte at retten til å få fri for å gå til lege av andre årsaker eller til tannlege var regulert i tariffavtalene. De er framforhandlet av de ulike fagforeningene. Derfor får noen fri for å gå til lege mens andre kan bli trukket. Arbeidsmiljøloven står over disse tariffavtalene. Derfor har alle gravide rett til å gå til svangerskapskontroller uten å bli trukket i lønn uavhengig av hvor de jobber.

Pasient: Det var fint! Det er greit å kunne fortelle sjefen at jeg faktisk har lovlig rett å gå til kontroll uten å bli trukket i lønn.

Ettersom det ikke var mulig for Hege å komme utenfor arbeidstiden, satte vi henne opp på første timen resten av svangerskapet.