Gjennom den såkalte Bidragsordningen kan man få dekket utgifter til medisiner som ikke er omfattet av blåreseptordningen.

Det stilles ikke spesielle krav til diagnose eller behandlingens varighet, men medisinen må være:

- registrert i Norge
- reseptpliktig
- skrevet ut av lege til bruk utenfor institusjon

Dessverre er en rekke medisiner unntatt fra denne ordningen. Det gjelder:

- vanedannende medisiner
- legemidler til bruk ved røykeavvenning
- tabletter mot ereksjonsproblemer
- prevensjonsmidler
- vaksiner
- legemidler til bruk mot bakterier, sopp eller virus
- østrogener og testosteronpreparater
- vitaminer og mineraler
- allergimedisiner
- smertestillende midler
- medikamenter mot prostatabesvær
- legemidler mot Alzheimers sykdom

Vanligvis får man ikke dekket utgifter til disse medikamentene. Man kan likevel få refundert utlegg til enkelte av medisinene hvis legen søker om det. Dette unntaket omfatter:

- hormoner brukt i behandlingen av ufrivillig barnløshet
- vanedannende beroligende midler til personer med psykiske lidelser
- vanedannende midler mot spasmer til bruk av pasienter som har en sykdom eller skade i ryggmargen
- jern- og vitaminpreparater til personer med kreft eller immunsvikt<

p>

For å søke om å få dekket utgiftene til medisinene dine må du fylle ut et skjema. Skjemaet kan du hente på NAV sine nettsider (www.nav.no) eller få tilsendt fra et av NAV sine kontorer. Kvitteringer må vedlegges søknaden. På kvitteringene må følgende opplysninger framgå:

- navnet på den som skal bruke medisinen
- medisinens navn
- pris
- kjøpsdato
- navnet på legen som skrev ut resepten
- Apotekets stempel

Folketrygden dekker 90 prosent av de utgiftene som i løpet av 2010 overstiger 1600 kroner for alle familiens medlemmer. Egenandelen ved medisiner til assistert befruktning er for tiden kr. 15.000. Søknaden må du sende inn innen senest seks måneder etter at utgiftene har påløpt.