Spørsmål: Da jeg for et halvt år siden ble operert for et skadet kne, brukte kirurgen for lange skruer. Selv om jeg sa i fra allerede dagen etter operasjonen om hvor vondt det var, ble feilen først oppdaget seks uker senere. Jeg har siden blitt operert på nytt ved et annet sykehus. Legene der var sjokkert over feilen som hadde blitt begått, og kanskje blir kneet mitt aldri som før. Har jeg rett på erstatning?

Svar: Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko, og av og til går det galt, slik du dessverre har erfart. For at du skal få erstatning, må fire vilkår være oppfylt.

1. Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse eller oppfølging. Skaden kan være forbigående eller varig.

2. Skaden må skyldes en svikt. I spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en feil. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

3. Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Formålet med erstatningen er å dekke utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Man kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger. Dersom du har hatt forbigående smerter eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. I noen tilfeller kan du likevel få en kompensasjon, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig kneskade. Dette kalles menerstatning. Formålet med menerstatningen er å kompensere for redusert livskvalitet.

4. Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du har forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

For å fremme krav om erstatning mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), må du fylle ut et eget skademeldingsskjema. Saksbehandleren vil holde deg fortløpende informert og veilede deg underveis i saken. Vedkommende vil også innhente all dokumentasjon som er nødvendig for å utrede skaden. Slik dokumentasjon er blant annet journal og uttalelser fra behandlingsstedet og sakkyndige. Dersom du har rett til erstatning, vil NPE fastsette erstatningsbeløpet. Ut i fra opplysningene i brevet tenker jeg at du oppfyller du vilkår 1 og 4. Jeg synes også det er nærliggende å tro at vilkår 2 og 3 er oppfylt.