Spørsmål: Hvor lenge får en lege lov til å arbeide ? Er det en pensjonsalder da han må slutte eller kan han holde på så lenge han har lyst ? Det bør vel være en grense.

Spørsmål: Ifølge legeloven mister en lege aretten til å praktisere når han fyller 75 år. Dersom han ønsker å fortsette må han søke fylkeslegen om en midlertidig lisens. Normalt vil den gjelde for to eller tre år av gangen. I sin søknad skal legen blant annet dokumentere at han holder seg faglig oppdatert, har tilfredstillende kontorlokaler og at arbeider i et visst omfang. I tillegg må han framlegge en legeattest med en vurdering av hans psykiske og fysiske helse. Fylkeslegen tar også hensyn til søkerens tidligere legepraksis og eventuelle klager på denne.

For leger som kun praktiserer sporadisk, er det mulig å få innvilget en begrenset lisens. Kravene som blir stilt til legen er stort sett de samme som for vanlig lisens, men han har ikke rett til å skrive ut sykemelding, delta i legevakt eller forskrive narkotiske legemidler.