Spørsmål: Jeg har vært ansatt i en butikkjede siden slutten av juli og frem til i dag. Kan jeg nå skrive egenmelding og få lønn for de dagene jeg er borte fra jobb på grunn av sykdom? Jeg spør for sikkerhets skyld.

Svar: For å ha krav på lønn ved bruk av egenmelding må man ha vært ansatt i to måneder. Man kan godt skrive egenmelding før dette, men man har ikke rett til å få utbetalt lønn for de dagene man er syk.

Varigheten av hver egenmeldingsperiode og antall egenmeldinger man kan benytte i løpet av et år avhenger av om bedriften er tilknyttet IA-ordningen (inkluderende arbeidsliv). Ansatte i IA bedrifter har 24 egenmeldingsdager. Man kan ta ut inntil 8 dager sammenhengende eller 24 dager enkeltvis. I bedrifter som ikke har IA-ordning har man 12 egenmeldingsdager. De kan imidlertid ikke tas ut enkeltvis, men kun i 4 perioder på inntil 3 dager. Er man fraværende på grunn av sykdom en enkelt dag så har man brukt en av de fire periodene. Dette gjelder ikke for IA bedrifter, der man kan ut dagene hver for seg.

Hvis man har brukt opp egenmeldingene sine og bedriften ikke melder i fra til arbeidstaker om dette muntlig eller skriftlig, kan den ansatte fortsatt benytte egenmeldinger ved sykdom uten å miste lønn inntil arbeidsgiveren informerer om at retten til å anvende denne ordningen er oppbrukt.