Spørsmål: Vi har bestemt oss for å bo deler av året i Spania fordi vi begge har leddgikt, og vi har det så mye bedre i varmen. Er det mulig å få dekket fysioterapi her av NAV?

Svar: Du kan søke om stønad til fysioterapi i et land innenfor EU/EØS som for eksempel Spania. Det forutsetter at du har rekvisisjon fra en lege, kiropraktor eller manuell terapeut som praktiserer her i Norge ​med mindre ditt behov for behandling skyldes en skade eller sykdom som har oppstått mens du var der. På rekvisisjonen må den som henviser deg krysse av for at behandling vil skje i utlandet. Den fysikalske behandlingen må utføres av en fysioterapeut som er offentlig godkjent i landet hvor man oppholder seg. I første omgang betaler du selv fysioterapeuten. Deretter framsetter du krev om refusjon overfor HELFO (helseøkonomiforvaltningen). Kravet må dokumentere:

  • at behandlere(n) har gyldig autorisasjon
  • din helsetilstand, behandlinger og undersøkelser som har blitt utført
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • at utgiftene er betalt

All dokumentasjon må være på enten norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du får dekket inntil et beløp som tilsvarer de kostnadene som det offentlige ville ha blitt belastet med hvis du hadde fått tilsvarende behandling i Norge. Vanlig egenandel vil bli fratrukket refusjonsbeløpet, med mindre du har frikort eller har rett til gratis fysioterapi.