Spørsmål: I forbindelse med jobben min måtte jeg løfte en maskin noen centimeter. Da fikk jeg akutte smerter i ryggen.

Smertene har siden kommet og gått. I noen perioder blir det voldsomt vondt. Jeg har fått henvisning til røntgen. Må jeg betale for legebesøk og undersøkelsene, eller skal jeg sende giroen til min arbeidsgiver?

Svar: En ryggskade som inntreffer i arbeidstiden kan godkjennes som yrkesskade hvis hendelsen skjedde plutselig under utførelse av en arbeidsoppgave. Ved ryggsmerter bør følgende forutsetninger også være oppfylt:

·         Smertene oppstod umiddelbart i forbindelse med hendelsen.

·         De var av et slikt omfang at lege ble oppsøkt senest innen tre dager.

·         Skademekanismen må kunne forklare de aktuelle ryggplagene.

Når det kan foreligge en yrkesskade har arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiveren din ikke har gjort dette, kan du melde skaden selv. Skjema for melding av yrkesskade finner du på nettsidene til NAV. Hvis skaden blir godkjent som yrkesskade, ytes full dekning for nødvendige utgifter til lege, fysikalsk behandling, medisiner og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden. Du kan også ha rett til yrkesskadeerstatning, hvis skaden er av et visst omfang. Dine økonomiske krav må du framsette overfor HELFO innen seks måneder fra det tidspunktet da du hadde utgiften. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer slik at du kan dokumentere dine utgifter.