Spørsmål: Jeg har en kronisk sykdom som fører til at jeg ofte er borte fra jobben. Arbeidsgiveren min er forståelsesfull selv om mine fravær er en stor praktisk og økonomisk utfordring for ham.

Er det noen mulighet for at NAV kan dekke noe av utgiftene til sykepenger? Jeg er redd for at tålmodigheten til min arbeidsgiver kan ta slutt etter hvert.

Svar: Det er flott at du har en forståelsesfull arbeidsgiver. Dersom en arbeidstaker har en langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstaker eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden. Det må dokumenteres at arbeidstakeren har et stort eller hyppig fravær på grunn av sykdom, eller at det foreligger en diagnose som medfører risiko for særlig stort sykefravær. En fraværsoversikt og/eller en uttalelse fra lege er vanligvis tilstrekkelig. I praksis legger NAV til grunn at sykefraværet må ligge på omkring 35 dager i året for at vilkåret skal anses å være oppfylt.