Spørsmål: Jeg har hatt fått operert mitt øvre øyelokk. I den forbindelse var jeg borte to dager fra jobben. Jeg sendte inn egenmelding men fikk avslag fra arbeidsgiveren og ble trukket i lønn. Øyelegen sa han ikke gir sykemelding for denne typen operasjon selv om jeg fikk operasjonen gjennom det offentlige. Kan jeg ikke bruke egenmelding her?

Svar: Huden og muskulaturen rundt øynene blir med økende alder slappere som følge av normale aldringsprosesser. Medfødte egenskaper samt solingsvaner og røyking spiller også inn. De kosmetiske problemene man kan føle i den forbindelse regnes ikke som sykdom. Kostnadene til en plastikkirurgisk korreksjon som blir gjort på dette grunnlaget blir derfor ikke betalt av det offentlige, og man må selv dekke eventuelt fravær fra arbeidet.

Dersom den overflødige huden i øyelokkene hindrer deler av synsfeltet og derved nedsetter evnen til å se og å lese, kan man få utført inngrepet ved offentlig sykehus eller ved en privat klinikk som har avtale med et av de regionale helseforetakene. Nødvendig sykefravær vil også gi rett til sykemelding enten fra lege eller ved bruk av egenmelding.

Hva som er årsaken til at øyelegen ikke har gitt deg sykemelding, vet jeg ikke. En mulighet kan ha vært at operasjonen eventuelt ble utført av kosmetiske årsaker. En annen forklaring kan være at han mener at inngrepet ikke påvirker din arbeidsevne, eller at han overlater denne vurderingen til din fastlege.