Spørsmål: Kan apoteket bytte ut en medisin mot et billigere produkt uten å informere kunden om dette?

Min gamle svigermor forteller at hun var på apoteket for å hente medisin som hun har brukt over noe tid, og at hun fikk en annen enn den hun pleier. Jeg synes det høres rart ut, men hun sier at hun ikke ble informert om endringen. Det kunne vært greit å vite hvilke regler som gjelder.

Svar: Mange legemidler inneholder identiske virkestoff. Produktene er derfor medisinsk likeverdige, men de kan ha ulik pris. Apotekpersonalet er i følge Lov om legemidler pålagt å tilby kunden den billigste varianten av et medikament. Denne bestemmelsen sparer samfunnet for cirka to milliarder kroner årlig.

Kunden eller den som henter medisinen for vedkommende på apoteket skal informeres om personalets plikt til å bytte. Hvis man ikke ønsker det rimeligste alternativet, kan man få det produktet legen skrev på resepten mot selv å betale mellomlegget mellom de to produktene. Denne muligheten skulle din svigermor ha fått da hun var på apoteket.

Hvis det er særskilte grunner til at det ikke bør foretas et bytte, kan legen notere dette på resepten. Man vil da få utlevert dette produktet på apoteket uten å betale et pristillegg. Legen skal ha tungtveiende medisinske grunner for å hindre bytte av medisin, som for eksempel at pasienten bruker mange legemidler og har problemer med å holde orden på dem hvis pakningen eller medisinens form eller farge endres.