Spørsmål: Jeg ble syk en fredag og kontaktet jobb og lege. Legen min er på ferie, og jeg fikk en hastetime hos hans vikar seks dager etter. Jeg har ikke vært på jobb siden fredagen, men kan det være slik at jeg ikke får tilbakedatert sykemeldingen.

Det har vært helt umulig for meg å gå på jobb.

Svar: Sykmelding gjelder som hovedregel fra den dag pasienten har oppsøkt og blitt undersøkt av sin behandler. NAV godtar i utgangspunktet ikke at behandleren tilbakedaterer en sykmelding. Det finnes unntak fra denne regelen. To vilkår må i så fall være oppfylt, og de praktiseres strengt.

1.    Pasienten skal ha vært forhindret fra å få kontakt med sin behandler, for eksempel på grunn av:

·         inntil et par dagers ventetid på legetime
·         man har unnlatt å søke lege fordi man har manglende sykdomsinnsikt som følge av en psykiatrisk lidelse

2.    Det må kunne godtgjøres at man har vært arbeidsufør fra en tidligere dato.

Fravær forut for sykemeldingen regnes som brukte egenmeldingsdager. Slik er altså reglene, men det er mulig at NAV likevel vil godta en sykemelding som er tilbakedatert seks dager. Det forutsetter at du får en skriftlig bekreftelse fra legen om når du opprinnelig henvendte deg, og at forsinkelsen skyldtes at han på grunn av ferieavvikling ikke hadde ledige timer tidligere.