Kilde: Trygdeetaten

Frikortet

Det eksisterer to forskjellige frikortordninger:

Egenandelstak 1

Frikortet som omfatter egenandelstak 1 gir rett til fritak for godkjente egenandeler

Dersom du må legge ut pengene, får du dem tilbake ved å sende egenandelskortet eller kvitteringene til trygdekontoret. Pengene blir overført din konto.

Gjeldende egenandeler

Egenandelstak 2

Frikortet som omfatter egenandelstak 2 gir rett til fritak for godkjente egenandeler

For egenandelstak 2 er det ikke laget egenandelskort. Her må du derfor ta vare på alle kvitteringene og sende dem til trygdekontoret når taket er nådd.

Trygdekontoret kan gi deg mer informasjon om hva som er godkjente egenandeler og hvilke typer behandling som faller inn under ordningen.

Tannlege

Vær oppmerksom på at kortet ikke gir rett til ordinær tannlegehjelp. Tannlegen fastsetter selv priser på sine tjenester og har rett til å kreve betaling utover de godkjente egenandelene.