Hvilke regler gjelder for å få dekket utgifter til bleier?

Utgifter til bleier dekkes etter samme retningslinjer som ved blå resept dersom du har varig inkontinens. Inkontinens betyr her at du har varig manglende evne til å regulere urin eller avføring på grunn av en fysisk lidelse, psykisk utviklingshemming eller senil demens. Det kan også dekkes utgifter til elektrostimulator ved urininkontinens. Apotek og trygdekontor kan gi deg nærmere informasjon.

Hvilke bandasjeutgifter kan dekkes?

Hvis du har kroniske fistler eller varige forstyrrelser av endetarmens eller urinblærens funksjon får du dekket utgifter til bandasjemateriell, stomiposer, kateter o.l som må skiftes med visse mellomrom. Hvis du er operert i strupen eller luftveiene med varige eller langvarige fistler får du også dekket utgiftene til bandasjemateriell og kanyler. Utgiftene dekkes etter samme regler som ved blå resept, noe som innebærer at du må betale egenandel.

Er det andre utgifter som dekkes på samme måte?

Utgiftene ved diabetes, for eksempel sprøyter, penner osv dekkes på samme måte. det samme gjelder en del utstyr ved astma, og ved blødersykdom. Lege, apotek og trygdekontor kan gi nærmere informasjon.

Hva er vilkårene for å få stønad til hjelpemidler?

Den som er kronisk syk og som har varig nedsatt alminnelig funksjonsevne kan få stønad for å bedre evnen til å klare dagliglivets situasjoner. Eksempler på stønad som gis er hjelpemidler, opplæringstiltak, førerhund og bil. Stønad til hjelpemidler kan du få dersom de er nødvendige og hensiktsmessige for å kunne løse praktiske problemer i dagliglivet, eller for å kunne bli forpleiet i hjemmet. Utgiftene skal være en reell ekstrautgift på grunn av funksjonshemmingen.

Hvordan går jeg fram for å få slike hjelpemidler?

Du tar kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke, som vil være behjelpelig med råd og veiledning. Stønaden gis vanligvis ved at du får låne det nødvendige hjelpemiddel. Det er vanligvis nødvendig med legeerklæring.

Hva er vilkårene for å få stønad til bil?

Du må ha varige forflytningsvansker som i hovedsak skyldes medisinske forhold. Legen din må bekrefte dette ved legeerklæring. I tillegg må det være nødvendig for deg med transport, enten til og fra et arbeidssted eller for å forhindre en isolert tilværelse. Tilskudd til spesialutstyr og ombygging kan ytes dersom dette er nødvendig for å kunne manøvrere bilen på en betryggende måte. Tilskudd til slik ombygging kan også gis selv om du ikke får stønad til kjøp av bil. Trygdekontoret kan gi deg nærmere informasjon.

Kan jeg få dekket utgifter til ortopediske hjelpemidler?

Ja. Ortopedisk hjelpemiddel er støttebandasje, protese, korsett eller lignende ved varige eller vesentlige forstyrrelser i funksjonen i ryggen, armene eller beina. Med varige menes vanligvis at det skal vare minst 2-3 år. Hvor vesentlige forstyrrelsene er avhenger av hvilke konsekvenser dette har for deg. Hjelpemiddelet må i tillegg være nødvendig og hensiktsmessig.

Vil utgiftene til proteser dekkes?

Ja, på visse vilkår. Trygdekontoret kan gi deg nærmere informasjon.