Hva er opptreningsinstitusjoner?

Opptreningsinstitusjonene ble tidligere kalt rekonvalesenthjem eller kurbad. Der skal du kunne få behandling og opptrening som kan bedre din funksjon. Opptreningsinstitusjonene er nå delt i gruppe 1 og gruppe 2. Forskjellen er hvilken behandling de kan gi der.

Hva er vilkårene for å kunne få bidrag til opphold på en opptreningsinstitusjon?

Det må foreligge søknad fra legen din om den tilstanden du har, og om hvorfor opphold i en opptreningsinstitusjon er nødvendig. Sykdommen din må være slik at behandling hos for eksempel fysioterapeut der du bor ikke er hensiktsmessig. Det må videre være nødvendig for at du ikke skal få tilbakefall av sykdom eller skade, eller for at du skal kunne bedre din funksjon. Ofte vil det være aktuelt med opphold etter en operasjon der du må trene deg opp igjen etterpå.

Hvor langt opphold kan jeg få bidrag til?

Vanligvis kan du få godkjent opphold i inntil 4 uker, men i særlige tilfeller i opptil 8 uker.

Kan jeg selv velge hvor jeg vil ha oppholdet?

Ja, men du får dekket reise kun til nærmeste opptreningsinstitusjon. Resten av reiseutgiftene må du selv betale.

Hva koster et opphold på en opptreningsinstitusjon?

Prisen for opphold varierer fra institusjon til institusjon. Trygden betaler en fast sum pr. dag, resten må du betale selv. Ditt lokale trygdekontor vil kunne fortelle om prisene på de aktuelle opptreningsinstitusjonene.

Kan jeg ha med ektefellen min eller andre pårørende?

Trygdekontoret gir ikke bidrag til opphold for ledsagere i opptreningsinstitusjon, for det forutsettes at institusjonen gir nødvendig aktiv opptrening og pleie. Eventuelt opphold for ektefelle eller pårørende må derfor avtales med institusjonen og dekkes fullt ut selv.