Nå får også selvstendig næringsdrivende kvinner hundre prosent av lønnen i permisjonstiden.

Selvstendig næringsdrivende har til nå måttet finne seg i å gå kraftig ned i lønn når de går ut i svangerskapspermisjon.

Dersom en ikke har tegnet forsikring ti måneder før fødselen, risikerer en å tape rundt 140 000 kroner.

Til neste år vil dette ta slutt, melder Aftenposten.

I dag får mange arbeidstakere full lønn i 44 uker når de er i svangerskapspermisjon:

- Folketrygden utbetaler 100 prosent av lønnen opptil 400 000 kroner (seks ganger grunnbeløpet) i fødselspenger.
- I tillegg har flere arbeidstakere tariffavtaler som sørger for at et eventuelt sprik mellom trygden og lønnen blir dekket.

For selvstendig næringsdrivende er situasjonen en annen:

- Folketrygden utbetaler kun 65 prosent av lønnen opptil 400 000 kroner.
- Har en ikke tegnet forsikring før graviditeten, vil en dermed få maksimalt 260 500 kroner i fødselspenger.
- Samtidig har mange arbeidstakere løpende utgifter i permisjonstiden, som å betale leie av lokaler og lignende.

I neste års statsbudsjett likestiller Regjeringen næringsdrivende med ansatte. Begge får dermed hundre prosent av lønnen, inntil en gitt sum, i fødselspenger.