Arbeidsløshet

Hvem har rett på arbeidskontorets tiltak ?

Alle som er registrert der. I praksis er det mangel på utdanningsplasser og sysselsettingsjobber. Dermed må Arbeidskontoret prioritere dem som trenger disse tiltakene mest.

Kan jeg være sykemeldt som arbeidsledig ?

Ikke bare kan. Er du for syk til å ta det arbeidet som Arbeidskontoret kan tilvise deg, er du forpliktet til å skaffe sykemelding. Gjør du ikke det, mister du dagpengene om du får tilbud på jobb eller kurs og ikke kan ta det på grunn av sykdom. Egenmelding gjelder ikke. Du skal ha sykemelding fra første dag etter reglene.

Hva med barna?

I en engelsk undersøkelse fant man økning av spiseproblemer, mageproblemer, søvnforstyrrelser og adferdsvansker når faren var arbeidsløs. Noen av barna ble mere krevende på skolen og gjorde dårligere skolearbeid.

I Norge har flere hundre tusen mennesker falt utenfor det ordinære arbeidslivet. Noen strever med å komme inn på arbeidsmarkedet grunnet fysiske handikap. Andre faller ut av jobb på grunn av psykiske plager.

Hvem har rett på dagpenger ?

Du må være " arbeidsledig uten skyld " , som det heter, og ha hatt en viss lønnsinntekt enten siste år eller siste tre år. Her er det mange regler. for eksempel at du får dagpenger etter avtjent verneplikt selv om du ikke har vært i arbeid. Spør på Arbeidskontoret eller kikk på Arbeidsmarkedsetatens nettsider. Du må være klar til å ta det arbeidet du blir tilvist.

Etter tre - fire måneders arbeidsløshet er en av fem så deprimerte eller engstelige at det bør kalles sykelig. Søvnproblemer, fordøyelsesproblemer, hodepine, og ryggsmerter er vanlig.

Det viktigste er å holde seg i meningsfylt aktivitet, hva det enn måtte være av arbeid, hobbyer og sosial aktivitet, gjerne fra åtte til halv fire på hverdagene! Videre kan du tenke på hvorfor du går arbeidsledig. Får du tendenser til å legge skylda på deg selv, så diskuter dette med andre. Legg planer, særlig for jobbsøking eller utdanning. Tving deg til å være realistisk. Sett frister og kontroller deg selv. Diskuter mye med venner og familie. Ikke skjul vanskene dine, men prøv å snakke mest om de konkrete planene du har og hva du gjør.

Da Tommy Hansen var 17 så han for seg en trygg og forutsigbar fremtid som bilmekaniker. Etter 13 år i jobb, måtte han gi seg. Hendene hans var fulle av eksem.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg