Etter tre - fire måneders arbeidsløshet er en av fem så deprimerte eller engstelige at det bør kalles sykelig. Søvnproblemer, fordøyelsesproblemer, hodepine, og ryggsmerter er vanlig.

Kan en bli mer alvorlig syk av arbeidsledighet?

Det er spesialistene uenige om. Men de fleste mener at arbeidsledighet kan gi den typen stress som øker risikoen for hjertesykdommer. Noen arbeidsløse røyker mer enn før, og det kan være forklaringen på mer lungesykdommer og kreft. Ulykker blir vanligere på grunn av mer fritid. Alt i alt ser det ut til at arbeidsledighet kan være så alvorlig for helsa at den øker risikoen for en for tidlig død. Men det er de høyst forståelige depresjonene som dominerer, og de kan være alvorlige nok.

Hva er de første tegnene på en alvorlig depresjon?

Tidlige tegn er at du utsetter ting du skulle ha gjort, for eksempel å søke på en jobb eller skole, vaske huset eller besøke en venn. Neste tegner ofte å bli liggende om morgenen. Søvnproblemer er vanlige. Å snu døgnet kan være et tegn på en alvorlig depresjon. De fleste deprimerte marker også at livslyst og humør blir borte. Men det gjelder ikke alle, så til og med en alvorlig depresjon kan være vanskelig å oppdage selv. Du synes du har grunn til å utsette ting eller å bli liggende om morgenen. Men andre ser gjerne at oppgittheten går utover det normale - eller ihvertfall blir en risiko for den deprimerte selv.

Er selvmordstanker vanlig blant arbeidsløse ?

Det er vanlig hos mange mennesker og er nok ekstra vanlig hos arbeidsløse. Selvmordstanker er farlige. De blir sjelden satt ut i livet, men de er en risiko og skal tas alvorlig. Snakk med folk du stoler på om du plages med selvmordstanker. Du kan lese mer om selvmordstanker under selvmord.

Hva med angstplager ?

Angst har alle mennesker mer eller mindre av. Arbeidet er en av de viktigste holdepunkter i livet som hjelper oss å kontrollere angsten, så tap av arbeid medfører ofte plagsom angst og usikkerhet. Og angsten er gjerne vel begrunnet - fremtiden er ofte uviss for den arbeidsløse. Da gjelder det å ikke bli overmannet av angsten, men å finne holdepunkter og legge planer.

Hvordan kan jeg få hjelp med arbeidsløshetsplager ?

Bestill time hos yrkesrettleder på Arbeidskontoret, slik at du kan få hjelp med å legge virkelighetsnære planer - det er det beste enkeltrådet. Press deg til å være aktiv. Snakk med andre folk. Tenk på hvorfor du er arbeidsledig, og legg ikke skylda på deg selv. Lag planer, sett tidsfrister, kontroller deg selv, og få andre til å kontrollere deg. Har du økonomiske problemer, så snakk med gjeldsrådgiveren på Forbrukerkontoret eller med sosialkontoret. Eller snakk med de du skylder penger og prøv å få til en ordning.

Til slutt: er du i tvil om plagene dine har å gjøre med arbeidsledigheten, så oppsøk lege.