Kan jeg være sykemeldt som arbeidsledig ?

Ikke bare kan. Er du for syk til å ta det arbeidet som Arbeidskontoret kan tilvise deg, er du forpliktet til å skaffe sykemelding. Gjør du ikke det, mister du dagpengene om du får tilbud på jobb eller kurs og ikke kan ta det på grunn av sykdom. Egenmelding gjelder ikke. Du skal ha sykemelding fra første dag etter reglene.

Jeg har hørt at det lønner seg å være sykemeldt ?

Det var for noen år siden. I dag får du samme antall kroner i sykepenger som i dagpenger. Det kan kanskje lønne seg å være sykemeldt når retten til dagpenger går ut etter 80 uker, fordi da beholder man dagpengene en stund til. Men nå skal ingen lenger miste dagpengene etter 80 uker. De forsvinner først nå du ikke har hatt jobb eller sysselsetting de siste tre årene.

Hva om jeg ikke er frisk nok til å ta all slags arbeid, slik jeg har skrevet under på for å få dagpenger ?

Da må du diskutere det med arbeidsformidleren. Kanskje vil Arbeidskontoret ha attest fra legen din på at du ikke har helse til all slags arbeid. Får du en slik attest, er det gjerne greit. Men vær ikke for lettvint med slike attester. De er knapt mulige å bli kvitt. Er helsa di for dårlig for det vanlige arbeidsmarkedet, kan det være best å søke om attføringshjelp på trygdekontoret.

Se også Arbeidsmarkedsetatens sider om dagpenger