Hva med barna?

I en engelsk undersøkelse fant man økning av spiseproblemer, mageproblemer, søvnforstyrrelser og adferdsvansker når faren var arbeidsløs. Noen av barna ble mere krevende på skolen og gjorde dårligere skolearbeid.

Lærerne i skoler og barnehaver observerte overraskende forandringer som først ble forståelige når de fikk greie på at én av foreldrene hadde mistet jobben. Slike brå forandringer var mest vanlig hos barn under åtte år.

Hva kan jeg gjøre for å forebygge slike skader?

Snakk med alle i familien, også de små barna. Fortell om hva du føler og hva du gjør, fra du mister jobben og framover. Fortell både det negative og det positive. Prat spesielt nøyaktig om familiens økonomi. Husk at barna gjerne tror forholdene er vanskeligere enn det som nøkternt sett er tilfellet.

Skal jeg ikke skåne ektefelle og barn for noe ?

Nei. Du skåner aldri noen i familien ved å la være å fortelle om det som opptar deg selv. Grunnen at du ikke greier å skjule viktige følelser for familien. Prøver du å skjule noe, blir de andre nesten alltid mer engstelige enn det er grunnlag for. Det du skal passe deg for, er gjentakelsene. Ikke begynn å gnåle eller sutre. Fortell heller om alt det nye du gjør etterhvert som ukene går.