Spørsmål: Hva gjør man hvis man ikke har råd til å gå til legen? Flere ganger har jeg vært syk, men heller ligget hjemme fordi jeg ikke har råd til egenandelen.

Det må da finnes noen form for legehjelp i landet for dem som ikke kan avse noe? For tiden har jeg svært sterke allergiplager.

Svar: Ifølge Lov om helsepersonell § 7 skal helsepersonell straks gi deg den helsehjelp de evner ”når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig”. Med det menes at det er fare for liv eller fare for alvorlig forverring av helsetilstanden. Hvorvidt dine allergiplager innebærer en fare for ditt liv, kan kreve nærmere undersøkelse å avklare. I så fall har du rett til en slik vurdering uavhengig av din betalingsevne. Hvis du henvender deg til lege eller legevakt, vil du sannsynligvis få en slik vurdering, men det kan hende at du vil få med deg en giro som du må betale i etterkant.

Om du ikke har økonomisk mulighet til å betale for nødvendig helsetjenester, kan du kontakte sosialkontoret. Der kan du få hjelp til å søke om økonomisk stønad til å dekke utgifter til blant annet lege, psykolog og fysioterapeut og til nødvendige medisiner. Utlegg til behandlingssteder eller behandlingstyper som ligger utenfor folketrygdens system, blir vanligvis ikke dekket.