Argentina, Chile, Galapagos, Uruguay

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A. Gulfeber til alle land unntatt ved opphold kun på Margarita. Vaksine mot Hepatitt B bør vurderes.

Malaria: Ved opphold på landsbygdområder nord i Argentina mot Bolivia og Paraguay er det anbefalt med malariamedisin Klorokin.

Viktig tilleggsinformasjon om Latin-Amerika

Oppdatert mars 2006 v/Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner