Denne informasjon er lik for alle 3 reisekategorier

Sykdomspanoramaet er ganske likt det vi er vant til fra Skandinavia. Det er for tiden lite fare for smittsomme sykdommer med unntak av kjønnssykdommer.

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Vær oppmerksom på at ved søknad om oppholdstillatelse og studiopphold kreves det dokumentasjon på gjennomført basisvaksinasjon, Difteri, Stivkrampe, Polio, Meslinger, Kusma og Røde hunder. De fleste studiesteder krever Hepatitt A og Hepatitt B vaksinasjon. Meningokokk C vaksiner er sterkt anbefalt til alle studenter.

Forholdsregler ved hundebitt - rabies-tips