Iran, Irak og Syria:

Kategori charterreiser

Følgende vaksiner bør oppfriskes: Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste dersom det er gått mer enn 10år siden sist.

Andre vaksiner: Hepatitt A. Tyfoid, Hepatitt B og vaksine mot Turistdiaré bør vurderes.

Malaria: Malaria forekommer i området i hovedsak på sommerhalvåret. Anbefalt malariamedisin er Klorokin. Iran: sydlige provinsene på sommerhalvåret. Irak: nordlige områder, men også Basrah provinsen, fra mai til november Syria: malaria forekommer fra mai til oktober langs nordlige grenseormåder, men risikoen er liten og det er ikke anbefalt med malariamedisin. Viktig tilleggsinformasjon om Midtøsten

Viktig tilleggsinformasjon om Midt-Østen

Oppdatert mars 2006 v/Linda Horne Mæland - Centrum Vaksiner